Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. Onico Spółka Akcyjna (PLONCTR00028)

04-03-2015 18:39:24 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd ONICO S.A. w załączeniu przekazuje Skorygowany Raport Kwartalny za okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Niniejsza korekta wynika z konieczności uwzględnienia konsolidacji spółki Coraxa SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria w wynikach za 2014 rok. Biegły rewident dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ze względu na istotność wyników finansowych spółki Coraxa SA zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia jej w procesie konsolidacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Turczyn - Prezes Zarządu
  • Andrzej Michalak - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Korekta Raportu kwartalnego - 4kw2014r