Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

15-05-2017 14:32:46 | Kwartalny | EBI | 8/2017
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport jednostkowy i skonsolidowany Investeko SA za I kwartał 2017