Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta ANALIZY ONLINE S.A. (PLONLIN00013)

12-03-2015 15:18:35 | Bieżący | ESPI | 2/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta

PAP
Data: 2015-03-12

Firma: ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. _dalej Emitent_ informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Przemysława Szalbierza informujące o nabyciu akcji spółki Analizy Online S.A.

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku nastąpiło kupno 2600 akcji po cenie 13,75 zł. Pan Przemysław Szalbierz nabył 2 600 akcji i po transakcji posiada łącznie 10 000 akcji.

Transakcja została zawarta na Rynku NewConnect podczas sesji giełdowej.

Pan Przemysław Szalbierz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz dyrektora ds. IT spółki Analizy Online S.A., tzn. jest osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Michał Duniec Prezes Zarządu
2015-03-12 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ANALIZY ONLINE S.A.
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 01-209
Miasto Warszawa
Ulica Hrubieszowska
Nr 6A
Tel. +48 22 431 82 93
Fax +48 22 431 82 93
e-mail info@analizy.pl
NIP 113-22-71-535
REGON 016419531
Data sporzadzenia 2015-03-12
Rok biezacy 2015
Numer 2
adres www www.analizy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.