Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

17-05-2017
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017r. , nastąpiły zmiany w składzie Zarządu w spółce zależnej Emitenta tj. spółce Virtual Exclusive Art Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017r. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Virtual Exclusive Art. sp. z o.o. , został odwołany Pan Piotr Wiaderek ,który będzie pełnił funkcję członka Zarządu Spółki Virtual Exclusive Art. sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017r. , w skład Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki Virtual Exclusive Art. sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi został powołany Pan Maciej Modrowski , który będzie pełnił funkcję członka Zarządu spółki Virtual Exclusive Art. sp. z o.o.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu