Raporty Spółek ESPI/EBI

Kluczowa Informacja w sprawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która skutkuje wzrostem rentowności inwestycji 01CYBERATON S.A. 01CYBERATON Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

12-03-2015 12:51:10 | Bieżący | EBI | 5/2015
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 11 marca Ustawę o OZE. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów dotyczących nowych form wsparcia wytwórców energii z OZE wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Dzięki wprowadzeniu systemu gwarantowanych cen zakupu energii elektrycznej z mikro instalacji o mocy do 10 kW zyskają właściciele instalacji prosumenckich. Dotychczasowe regulacje pozwalały jedynie zbilansować koszt zakupu energii w stosunku do ilości wyprodukowanej mocy na poziomie zera. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy właściciele instalacji fotowoltaicznych, w tym przydomowych, mogą zarabiać na odsprzedaży energii.
Cena hurtowa energii wynosi obecnie około 200 zł/MWh a energia z najmniejszych mikro instalacji podlegać będzie obowiązkowemu odkupowi po cenach w przedziale 750-450 zł/MWh gwarantowanych na 15 lat, w zakresie do 800 MW łącznej mocy.
Nowo podpisana Ustawa ma fundamentalny wpływ na zwiększenie rentowności realizowanych projektów przez 01CYBERATON S.A. co skutkuje zwiększonymi wynikami finansowymi w nadchodzących okresach podlegających raportowaniu Emitenta.
Na dzień wejścia w życie przedmiotowej Ustawy 01CYBERATON S.A posiada zawartych 360 kontraktów na budowę małych elektrowni przydomowych o mocy wytwórczej 1,9 MW o wartości przekraczającej 13.000.000 zł dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

  • Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.