Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta numeru raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 roku FITEN S.A. (PLFITEN00013)

13-03-2015 14:02:05 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Korekta numeru raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 roku

PAP
Data: 2015-03-13

Firma: FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015 K
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
FITEN S.A.
Temat
Korekta numeru raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki FITEN S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym Spółki nr 03/2015 opublikowanym w dniu 12 marca 2015 r. wystąpiła pomyłka w postaci błędnego oznaczenia numeru raportu tj. nr 3/2015 podczas gdy ww. raport powinien być oznaczony numerem 4/2015. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 5/2015. W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FITEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FITEN S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-568 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ligocka 103
_ulica_ _numer_
+48 32 775 94 64 +48 32 775 94 65
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634-26-22-328 240547273
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Roman Pluszczew Prezes Zarządu
2015-03-13 Sebastian Woźniak Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta FITEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FITEN S.A.
Tytul Korekta numeru raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 roku
Sektor Handel (han)
Kod 40-568
Miasto Katowice
Ulica Ligocka
Nr 103
Tel. +48 32 775 94 64
Fax +48 32 775 94 65
e-mail
NIP 634-26-22-328
REGON 240547273
Data sporzadzenia 2015-03-13
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.