Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2015 roku WEEDO S.A. (PLWEEDO00019)

13-03-2015 23:03:07 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2015 roku

PAP
Data: 2015-03-13

Firma: WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WEEDO.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Struktura_akcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_WEEDO_2015.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_WEEDO.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015 KNF
  Data sporządzenia: 2015-03-13
  Skrócona nazwa emitenta
  WEEDO S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki WEEDO S.A. _dalej: "Spółka"_ niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Mikołajczyka w Katowicach, ul. Gen. Jankego 142/3.

  W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_WEEDO.pdf
  Struktura_akcji.pdf
  Projekty_uchwal_WEEDO_2015.pdf
  Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_WEEDO.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  WEEDO S.A. Handel _han_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-026 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wojewódzka 50/5
  _ulica_ _numer_
  + 48 32 750 49 40 +48 32 700 76 80
  _telefon_ _fax_
  biuro@weedo.pl weedo.pl
  _e-mail_ _www_
  634-278-69-98 241960822
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-13 Mariusz Chłopek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta WEEDO S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2015 roku
  Sektor Handel (han)
  Kod 40-026
  Miasto Katowice
  Ulica Wojewódzka
  Nr 50/5
  Tel. + 48 32 750 49 40
  Fax +48 32 700 76 80
  e-mail biuro@weedo.pl
  NIP 634-278-69-98
  REGON 241960822
  Data sporzadzenia 2015-03-13
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www weedo.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.