Raporty Spółek ESPI/EBI

raport miesięczny za luty 2015r. Nanotel Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLNANTL00019)

13-03-2015 08:58:54 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd Nanotel S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za luty 2015r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

  • Daniel Wojnarowicz - Prezes Zarządu


Załączniki:

luty_2015