Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do EBI Adiuvo Investments Spółka Akcyjna (PLADVIV00015)

13-03-2015 19:02:53 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 13.03.2015 r. do Emitenta wpłynęła informacja z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż Giełda Papierów Wartościowych przydzieliła Spółce Adiuvo Investment S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia 13.03.2015 r. Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Informacje przykazywane będą w języku polskim.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. (z późn.zm.) ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.?

  • Marek Orłowski - Prezes Zarządu
  • Anna Aranowska-Bablok - Członek Zarządu