Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za luty 2015 roku EBC Solicitors Spółka Akcyjna (PLEBCSL00011)

14-03-2015 21:16:45 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc luty 2015 roku.

Podstawa prawna: punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Adam Osiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

EBC Solicitors - raport miesięczny - 02.2015