Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-05-2017
Zarząd spółki Assetus S.A. (Emitent), niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r. wskazanego w Raporcie Bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 15.01.2017r i w Raporcie Bieżącym Spółki nr 9/2017 z dnia 16.05.2017r.. ; terminem publikacji ww Raportu Rocznego za 2016r. zgodnie z Raportem Bieżącym nr 9/2017 był dzień 24.05.2017r. , po zmianie Raport Roczny za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 30.05.2017r.
Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Rocznego za 2016r. ;
Raport Roczny za 2016r. , zostanie opublikowany w dniu 30.05.2017r. Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu