Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

26-05-2017 17:19:44 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za drugi okres odsetkowy w łącznej kwocie 73.500 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu