Raporty Spółek ESPI/EBI

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

26-05-2017 17:48:47 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

oświadczenie o stosuwaniu dobrych praktyk