Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

26-05-2017
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 1 czerwca 2017 roku.
Emitent informuje, że raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu