Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alda S.A. wraz z projektami uchwał ALDA Spółka Akcyjna (PLALDA000010)

19-03-2015 09:18:54 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd Alda S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich informuje o zwołaniu na dzień 14 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alda S.A., które odbędzie się o godzinie 10: 00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Grzela przy ul. Aliantów 1,
57-200 Ząbkowice Śląskie.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz treść proponowanych zmian Statutu znajduje się w załączniku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • MAREK FRYC - PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

ALDA SA_Proponowane zmiany Statutu Spółki 2015

OGŁOSZENIE

projekt uchwały Alda-1