Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

20-03-2015 16:53:36 | Bieżący | ESPI | 7/2015
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2015-03-20

Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 20 marca 2015 od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu. Z przekazanych informacji wynika, iż podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu dokonała następujących transakcji na akcjach Kancelaria Medius S.A.:
1. transakcje kupna 100 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 16 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,53 zł za każdą jedną akcję;
2. transakcje kupna 55 akcji dokonane podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 12 marca 2015 roku przy średnim kursie 1,48 zł za każdą jedną akcję;

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A.
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 30-393
Miasto Kraków
Ulica Babińskiego
Nr 69
Tel. +48 12 265 12 76
Fax +48 12 265 12 76
e-mail
NIP 679 30 70 026
REGON 121850740
Data sporzadzenia 2015-03-20
Rok biezacy 2015
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.