Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny iFun4all za rok 2016 IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

29-05-2017 18:44:32 | Roczny | EBI | 12/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny iFun4all za rok 2016

Załącznik 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Załącznik 2 Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2016

Załącznik 3 Opinia i raport z badania biegłego rewidenta