Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2014 r. Klon Spółka Akcyjna (PLKLON000010)

21-03-2015 06:51:09 | Roczny | EBI | 7/2015
Zarząd Spółki KLON S.A. przekazuje zaudytowany Raport Roczny Spółki KLON S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu
  • Adam Koneczny - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2014 r.

Raport biegłego rewidenta za 2014 r.

Opinia biegłego rewidenta za 2014 r.