Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 roku PLAYMAKERS S.A. (PLPLMKR00019)

23-03-2015 19:45:10 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 roku

PAP
Data: 2015-03-23

Firma: PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_PLAYMAKERS.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_PLAYMAKERS.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_PLAYMAKERS.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_liczbie_glosow_NWZ_PLAYMAKERS.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-03-23
  Skrócona nazwa emitenta
  PLAYMAKERS S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solariego 4 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2015 roku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Huberta Perycza i Mariusza Soczyńskiego, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.- o godzinie 15:00.

  Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers S.A. wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w NWZ PlayMakers S.A. znajdują się w załącznikach.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_PLAYMAKERS.pdf
  Formularz_Pelnomocnictwa_NWZ_PLAYMAKERS.pdf
  Projekty_uchwal_PLAYMAKERS.pdf
  Informacja_o_liczbie_glosow_NWZ_PLAYMAKERS.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PLAYMAKERS S.A. Media _med_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-070 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Solariego 4
  _ulica_ _numer_
  22 826 05 00 22 826 02 66
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  525-251-09-67
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-03-23 Bogusław Białoskórski Prezes Zarządu
  2015-03-23 Krzysztof Augustyn Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PLAYMAKERS S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlayMakers S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 roku
  Sektor Media (med)
  Kod 02-070
  Miasto Warszawa
  Ulica Solariego
  Nr 4
  Tel. 22 826 05 00
  Fax 22 826 02 66
  e-mail
  NIP 525-251-09-67
  REGON
  Data sporzadzenia 2015-03-23
  Rok biezacy 2015
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.