Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2014 r. Techmadex Spółka Akcyjna (PLTHMDX00012)

23-03-2015 23:53:34 | Roczny | EBI | 15/2015
Zarząd Techmadex S.A. w załączeniu przekazuje Skonsolidowany i jednostkowy raport za rok obrotowy 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Dariusz Gil - Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowy raport roczny

Opinia biegłego rewidenta-raport skonsolidowany

Opinia biegłego rewidenta-raport skonsolidowany

Skonsolidowany raport roczny