Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016 rok AKCEPT Finance S.A AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (PLAKCFN00013)

31-05-2017 10:43:06 | Roczny | EBI | 13/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2016 rok.

Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w związku z § 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_roczny_2016