Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2016 rok. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

31-05-2017 12:52:59 | Roczny | EBI | 9/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowy raport roczny INVESTEKO za 2016

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r.

Załącznik nr 3 - Opinia i raport biegłego rewidenta