Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja Elektromont Spółka Akcyjna (PLEKTRM00016)

24-03-2015 11:22:59 | Bieżący | EBI | 13/2015
Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i zabezpieczenia mienia w ramach realizacji inwestycji pn. ?Muzeum Pana Tadeusza ? innowacyjna przestrzeń ? edukacja przez kulturę?.
Wynagrodzenie za wykonanie zadania przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.
Termin zakończenia 16.02.2016 r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.
W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 i 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu
  • Waldemar Żurawski - Prokurent