Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO za 2016 rok INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

31-05-2017 13:06:32 | Roczny | EBI | 10/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny za 2016

Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Załącznik nr 3 -Opinia i raport Biegłego rewidenta

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.