Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku Browar Czarnków Spółka Akcyjna (PLBRWRG00013)

24-03-2015 15:15:57 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. zostało przesłane do siedziby NWAI Dom Maklerski S. A. (?NWAI?) oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej z NWAI umowy o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia i umowy z Animatorem, rozwiązanie przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Robert Klimczyk - Prezes Zarządu