Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

31-05-2017 20:12:19 | Roczny | EBI | 8/2017
Rada Administrująca Aerfinance SE przekazuje następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
2. Sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
3. Opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania dot. sprawozdań Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
4. Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
2. Sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
3. Opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania dot. sprawozdań Grupy kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
Dodatkowo Rada Administrująca przekazuje dokument opisujący strategię rozwoju Grupy kapitałowej Aerfinance SE w najbliższych latach pt: "Informacja wprowadzająca oraz kierunki rozwoju grupy kapitałowej Aerfinance SE (Hydropress SE)".

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Bartłomiej Herodecki - CEO


Załączniki:

Sprawozdanie z działalności jednostkowe 2016_podpisane

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2016_podpisane

Aerfinance jednostkowe - opinia i raport PGA

Sprawozdanie z działalności Grupy 2016_podpisane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016_podpisane

GK Aerfinance - opinia i raport PGA

Startegia Hydropress SE 31-05-2017

aerfinance-dobre-praktyki