Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA (PLCLDTC00019)

31-05-2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") przekazuje raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego