Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 rok Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna (PLZMMM000031)

27-03-2015 17:51:28 | Kwartalny | EBI | 9/2015
Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna :
§ 5. ust. 1. pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NevConnect."

  • Lucjan Pilśniak - Prezes Zarządu


Załączniki:

MYSŁAW - RAPORT ZA IV KWARTAŁ