Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2014 rok Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

29-03-2015 20:20:29 | Roczny | EBI | 5/2015
Zarząd spółki Małkowski-Martech S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny

Spółki za rok obrotowy 2014.Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Sławomir Lubczyński - Członek Zarządu
  • Zenon Małkowski - Wiceprezes


Załączniki:

Raport Roczny za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok -załącznik

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok - załącznik

Raport i opinia biegłego rewidenta za 2014 rok - załącznik