Raporty Spółek ESPI/EBI

Planowane zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

01-06-2017 14:32:57 | Bieżący | EBI | 9/2017
Rada Administrująca AerFinance SE (?Emitent?) informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017 planuje dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
1) Zmiana § 1 ust. 1 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
?§ 1 Nazwa spółki
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą AERFINANCE SE.?
Proponowane brzmienie:
?§ 1 Nazwa spółki
Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą HYDROPRESS SE.?
2) Zmiana § 6 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
?§6. Kapitał spółki
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 547,743.60 EUR.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0.06 EUR każda;
3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.?.

Proponowane brzmienie:
?§6. Kapitał spółki
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 547,743.60 EUR i nie więcej niż 1,695,342.06 EUR.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0.06 EUR każda;
b) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.126.642 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.06 EUR każda.
3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.?.


Podstawa Prawna
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO

  • Bartłomiej Herodecki - CEO