Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku GLG PHARMA Spółka Akcyjna (PLM100000014)

31-03-2015 13:37:08 | Bieżący | EBI | 4/2015
Zarząd M10 Spółka Akcyjna informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2015 opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 30 czerwca 2015 roku na dzień 03 kwietnia 2015 roku.
Wobec powyższego przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 ? w dniu 16 lutego 2015 roku, (opublikowany raportem kwartalnym 3/2015)
- Raport okresowy roczny za 2014 rok ? w dniu 03 kwietnia 2015 roku
- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 ? w dniu 15 maja 2015 roku
- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 ? w dniu 14 sierpnia 2015 roku
- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 ? w dniu 16 listopada 2015 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Waldemar Stręk - Prezes Zarządu