Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu nr 6/2017 ? Raport roczny Netwise S.A. za rok 2016. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-06-2017 17:36:11 | Roczny | EBI | 7/2017
Zarząd Netwise S.A. informuje, iż w wyniku problemów technicznych w raporcie nr 6/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, załączone pliki do raportu były uszkodzone co uniemożliwiało ich odczytanie.

Raport roczny za 2016 rok, sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz raport wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości zaistniała sytuacja nie powtórzyła się.

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu