Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamierzone zmiany Statutu Spółki INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

02-06-2017 13:32:47 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r. planowane są zmiany statutu spółki.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki