Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja na temat linii kredytowej. Depend Spółka Akcyjna (PLDEPND00017)

01-04-2015 12:02:36 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd Depend SA informuje iż w dniu 31/03/2015 otrzymał od Prometheus Capital Group raport o statusie realizacji harmonogramu wypłat linii kredytowych przesłany przez Bank of America dla wszystkich Syndykatów.

1. Syndykat nr SEC-8525-09. Beneficjenci tego Syndykatu otrzymali wypłatę linii kredytowej pomiędzy 18-27 marca 2015 roku. Syndykat ten składa się wyłącznie z firm z terenu USA.
2. Syndykat nr SEC-8596-09. Jeden beneficjent tego Syndykatu: firma z Wielkiej Brytanii działająca w przemyśle naftowo - gazowym otrzymała pierwszą część linii kredytowej 27 marca 2015 roku. Pozostali beneficjenci otrzymają wpłatę linii kredytowej w terminie 6-28 kwietnia 2015.
3. Dla Syndykatów nr SEC-8609-09 oraz HK-0234142-11 w terminie 13-17 kwietnia 2015 roku zostaną rozesłanie Zawiadomienia o Wypłacie do każdego z beneficjentów poprzez podane koordynaty bankowe. Zawiadomienia będą zawierać dokładne daty dokonania transferów środków kredytowych drogą SWIFT.

Wszyscy beneficjenci z pozostałych Syndykatów o nr: SEC-8613-09(12) , HK-0234154-11 , HK-1586019-11 oraz HK-0016027-12 (którego członkiem jest Emitent), zostali zobligowani przez Działy Prawny i Administracyjny Bank of America do aktualizacji swoich Biznes Planów, zestawień planowanego wydatkowania środków kredytowych oraz informacji na temat swoich koordynatów bankowych. Aktualizacja powyższych informacji jest niezbędna ze względu na czas jaki minął od podpisania umów kredytowych i dostarczenia wymienionych dokumentów.
Informujemy ponadto, że czynności związane ze wspomnianymi aktualizacjami zostały już zlecone i dostarczone zostaną do Bank of America za pośrednictwem Prometheus Capital Group natychmiast po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 5 lit. a) § 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Henryk Kluba - Prezes Zarządu