Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017r. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

02-06-2017 20:29:20 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki iFun4all S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, w biurowcu Meduza przy ul. Mogilskiej 65
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE

Projekty Uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika