Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. w dniu 2 kwietnia 2015 r. The Farm 51 Group Spółka Akcyjna (PLFRMGR00015)

02-04-2015 18:31:39 | Bieżący | EBI | 10/2015
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Robert Siejka - Prezes Zarządu


Załączniki:

EBI 10.2015 Tresc uchwal NWZ_załącznik