Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 25% w Spółce Luxima S.A. LUXIMA S.A. (PLLUXIM00011)

07-04-2015 13:12:54 | Bieżący | ESPI | 2/2015
oRB-W_ASO: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 25% w Spółce Luxima S.A.

PAP
Data: 2015-04-07

Firma: LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 4_Better_Life_S.A.-_zakup_akcji.PDF
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-04-07
  Skrócona nazwa emitenta
  LUXIMA S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 25% w Spółce Luxima S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 07.04.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Spółki 4 Better Life S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Luxima S.A. powyżej progu 25%.
  Załączniki
  Plik Opis
  4_Better_Life_S.A.-_zakup_akcji.PDF zawiadomienie 4 Better Life S.A

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  LUXIMA S.A. Przemysł inne _pin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  19-300 Ełk
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Okrężna 4B
  _ulica_ _numer_
  +48 _87_ 620 09 30 +48 _87_ 620 09 30
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8481555849 790368188
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta LUXIMA S.A.
  Tytul Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 25% w Spółce Luxima S.A.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 19-300
  Miasto Ełk
  Ulica Okrężna
  Nr 4B
  Tel. +48 (87) 620 09 30
  Fax +48 (87) 620 09 30
  e-mail
  NIP 8481555849
  REGON 790368188
  Data sporzadzenia 2015-04-07
  Rok biezacy 2015
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.