Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku ComPress Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

14-05-2010 12:52:06 | Kwartalny | EBI | 6/2010
Zarząd ComPress SA przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Bogdan Biniszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT KWARTALNY_I_KWARTAŁ_2010