Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. (PLMRKTC00010)

17-05-2010 13:13:16 | Bieżący | ESPI | 1/2010
oRB_ASO: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2010-05-17

Firma: MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporządzenia: 2010-05-17
Skrócona nazwa emitenta
MARKETEO.COM S.A.
Temat
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 maja 2010 roku od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej.
Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w okresie od dnia 11 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku dokonał zakupu łącznie 13.500 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania
informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MARKETEO.COM S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-171 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wojska Polskiego 8
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-17 Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MARKETEO.COM S.A.
Tytul Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
Sektor
Kod 85-171
Miasto Bydgoszcz
Ulica Wojska Polskiego
Nr 8
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-05-17
Rok biezacy 2010
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.