Raporty Spółek ESPI/EBI

zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki IBIZA ICE CAFE S.A. (PLIBZIC00013)

17-05-2010 10:27:11 | Bieżący | ESPI | 2/2010
oRB-W_ASO: zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

PAP
Data: 2010-05-17

Firma: IBIZA ICE CAFE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zmiana_stanu_posiadania_akcji_IBIZA_ICE_CAFE.S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-05-17
  Skrócona nazwa emitenta
  IBIZA ICE CAFE S.A.
  Temat
  zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje niniejszym zawiadomienie, jakie otrzymał w dniu 14.05.2010 r. od akcjonariusza Privilege Capital Management S.A.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zmiana_stanu_posiadania_akcji_IBIZA_ICE_CAFE.S.A..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-05-17 Tomasz Haligowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta IBIZA ICE CAFE SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta IBIZA ICE CAFE S.A.
  Tytul zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  Sektor
  Kod 50-073
  Miasto Wrocław
  Ulica Świętego Antoniego
  Nr 2.4
  Tel. (71) 79 11 541
  Fax (71) 79 11 556
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2010-05-17
  Rok biezacy 2010
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.