Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2010 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

02-11-2010
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2010 termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 z do 15 listopada 2010 na 5 listopada 2010, Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazywania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku:

Raport za III kwartał 2010 - 5 listopada 2010 roku

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu