Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2009 rok Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

17-05-2010 17:37:36 | Roczny | EBI | 17/2010
Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej przekazuje w załączeniu raport roczny za 2009 rok.
Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport roczny - 2009

Opinia biegłego rewidenta i raport z badania spr.finansowego za 2009 r.