Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. określającą dzień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-11-2010
Emitent w wykonaniu obowiązku o którym mowa w Tytule 1 Oddziału 2 Rozdziału XIII (§4) Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego niniejszym podaje do publicznej wiadomości uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 listopada 2010 roku określającą dzień wymiany akcji Emitenta w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej.

Poniżej treść uchwały:

Uchwała Nr 686/10
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 4 listopada 2010 r.
§ 1
Na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ASSETUS S.A., Zarząd Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki ASSETUS S.A. z 2,00 zł (dwa złote) na 0,40 zł (czterdzieści groszy), dzień 15 listopada 2010 r. jako dzień podziału 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ASSETUS S.A. oznaczonych kodem PLASSTS00012 na 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ASSETUS S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.
§ 2

Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 15 listopada 2010 r. kodem PLASSTS00012 oznaczonych jest 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki ASSETUS S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna: Tytuł 1 Oddziału 2 Rozdziału XIII (§4) Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu