Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy - I kwartał 2015 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

15-05-2015 15:06:53 | Okresowy | EBI | 8/2015
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości w załączniku raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY I KW 2015 R HURTIMEX SA