Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2015 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

15-05-2015 15:49:13 | Kwartalny | EBI | 4/2015
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2015 r

Podstawa prawna:
&5 ust.1 pkt. 1 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_1Q2015