Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2014 r. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

26-05-2015 14:38:39 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w związku z przedłużeniem badania bilansu i zmianą terminu wydania opinii przez biegłych, ulega przesunięciu data publikacji raportu rocznego: z dnia 29.05.2015 roku na dzień 05.06.2015 roku.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu