Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2014 rok Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

29-05-2015 12:33:23 | Roczny | EBI | 5/2015
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny z 2014 rok

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_Raport_Roczny_2014

Opinia i raport biegłego rewidenta