Raporty Spółek ESPI/EBI

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy Acartus Spółka Akcyjna (PLACRTS00018)

19-06-2015 12:28:57 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Spółki ACARTUS SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ACARTUS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 0,02 zł na każdą akcję.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", §3 pkt. 1

  • Piotr Piekarski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół RN