Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry ?Frederic: Resurrection of Music" na platformie China Telecom. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-06-2015 08:31:08 | Bieżący | EBI | 37/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 21 czerwca 2015 miała miejsce premiera zmodyfikowanej wersji gry ?Frederic: Resurrection of Music? na platformie China Telecom. Przed premierą gra została dostosowana do wymogów rynku chińskiego. Gra dystrybuowana jest w modelu freemium.

W ciągu najbliższych tygodniu kolejne produkcje Spółki będą miał swoją premierę na platformie China Telecom. Informację o każdej premierze Zarząd przekaże do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji, a także na rynki azjatyckie jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu