Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

23-06-2015 14:11:51 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd Spółki podaje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości protokół notarialny z obrad WZA, które odbyło się 22.06.2015 r- wraz z treścią Uchwał podjętych w trakcie jego trwania.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół WZA 2015