Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r. GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

26-06-2015 19:57:40 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r.

PAP
Data: 2015-06-26

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-26
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 czerwca 2015 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 1.650.000

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 96,97%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,30%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-26 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
Tytul Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 72-100
Miasto Łozienica
Ulica Prosta
Nr 2A
Tel. +48 (91) 432 35 00
Fax +48 (91) 432 35 36
e-mail
NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Data sporzadzenia 2015-06-26
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.