Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 r. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

28-06-2015 07:00:12 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 czerwca 2015 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 1.650.000

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA ? 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA ? 96,97%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,30%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu