Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

29-06-2015 14:34:40 | Bieżący | EBI | 7/2015
"Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep A nr 329 - 2015 - walne zgromadzenie Graphic S.A