Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej, wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. e-Kiosk Spółka Akcyjna (PLEKOSK00019)

30-06-2015 13:07:07 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd e-Kiosk S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2015r. podjęło uchwały na mocy których odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Eryka Kłopotowskiego i p. Dorotę Hajdarowicz oraz powołało do Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. nowej kadencji p. Eryka Kłopotowskiego oraz p. Piotra Łyska.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 6 Członków.

Jednocześnie w tym samym dniu Spółka Gremi Business Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła Spółce pisemne oświadczenia działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu spółki e-Kiosk S.A., na mocy których w/w spółka :
1) Odwołała Panią Marię Wysocką, Pana Grzegorza Hajdarowicza oraz Pana Marka Dworaka ze składu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
2) Powołała od dn. 30.06.2015r. na nową kadencję, na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Wysocką i Pana Grzegorza Hajdarowicza oraz powołała na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, który będzie piastował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dworaka.
W dniu 29 czerwca 2015r. wpłynęły również do spółki oświadczenia od RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 20 ust. 3 i 4 Statutu spółki e-Kiosk S.A., na mocy których w/w spółka :
1) Odwołała Pana Dariusza Stolarczyka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ?Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2) Powołała na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Stolarczyka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady od dn. 30.06.2015r. na nową kadencję.

Od dnia 30 czerwca 2015r. skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji jest następujący:

Marek Dworak -Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Stolarczyk -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Maria Wysocka ? Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej
Eryk Kłopotowski - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łysek - Członek Rady Nadzorczej

Marek Dworak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Inwestor i doradca. Ekspert w dziedzinie finansów i mediów. Prezes ?Open Horizon? Sp. z o.o., Przewodniczący RN e-Kiosk S.A. oraz członek RN ?CI Games? S.A. oraz ?Gremi Media? S.A. notowanych na WGPW, Absolwent AE w Krakowie. Prezes Korporacji Absolwentów tej uczelni.
Do czerwca 2009 przez ponad 16 lat był wiceprezesem a ostatnie 2,5 roku prezesem największej grupy radiowej w Polsce ?Grupy RMF?. Od 1999 roku współudziałowiec ?Grupy RMF?. Nadzorował rozwój Grupy na rynku ukraińskim. Uczestniczył w procesie wprowadzenia ?Grupy RMF? na WGPW. W latach 2007-2009 członek RN ?Interia PL? S.A.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Stolarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jest Wiceprezesem RUCH S.A. Wcześniej był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Operacji, IT i Łańcucha Dostaw w NFI Empik Media and Fashion (NFIEMF) od 2007 r. W latach 1998 - 2007 zajmował stanowisko Lidera Grupy Operacyjnej Products w Polsce, członka kierownictwa biura Accenture w Polsce (2006-2007), Lidera Praktyki Handlu Detalicznego w Europie Środkowej i Rosji (2004-2006) i Starszego Menadżera (oficjalna pozycja od 2005) w Accenture.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maria Wysocka
Ukończyła międzywydziałowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim otwierając przewód doktorski w katedrze Teorii Literatury oraz program Management prowadzony przez ICAN Institute z Harvard Business School.
Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w grupach mediowych. W Broker FM (właściciel RMF FM oraz Interia.pl) jako Dyrektor Zarządzający odpowiadała za realizację budżetu, strategię budowania produktów oraz kontakty handlowe spółki. W Grupie ZPR (właściciel m.in. Super Expressu, Muratora oraz sieci reklamy internetowej IDM net) odpowiadała za negocjacje korporacyjne oraz jako Vice Prezes IDM net za wynik spółki. W IAB (związek Pracodawców branży internetowej) jako Członek Rady Nadzorczej, uczestniczyła w pracach nad nową strukturą oraz rozwojem badań Internetu w Polsce. W GG Network do końca lutego 2013 jako Chief Content Officer była odpowiedzialna za negocjacje z wydawcami mediowymi i producentami kontentu oraz za aplikacje wykorzystujące pozyskiwany kontent.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Hajdarowicz
Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy
Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzą między innymi spółki giełdowe: KCI SA, Gremi Media SA. Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii. W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie GREMI wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi pośrednio jest współudziałowcem wydawnictwa Gremi Business Communication Sp. z o.o., które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, i Bloomberg Businessweek oraz miesięcznik Sukces. Spółka Gremi Film Production inwestuje w produkcje filmowe. Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Eryk Kłopotowski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2007 prowadzi działalność gospodarczą działając jako konsultant zarządu. Z Grupą Gremi związany od 2013 roku.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Łysek
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993 ? 2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010 ? 2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Dariusz Bąk - Prezes Zarządu
  • Marcin Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu