Raporty Spółek ESPI/EBI

20/2014 (PLASSTS00012)

06-10-2014
oRB-W_ASO: Transakcje na akcjach spółki

PAP
Data: 2014-10-06

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-06
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje , że w dniu dzisiejszym tj.06.10.2014r. otrzymał informację o sprzedazy w transakcji zwykłej sesyjnej akcji Emitenta od spółki powiązanej z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję nadzorcvzą . W dniu 01.10.2014r. sprzedano 1.864 _ słownie: jeden tysiac osiemset sześćdziesiat cztery _ akcje spółki po średniej cenie 7,90 zł _ słownie: siedem i 90/100 gr _ za sztukę
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-06 Piotr Wiaderek Prezes Zarzadu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Transakcje na akcjach spółki
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-10-06
Rok biezacy 2014
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.