Raporty Spółek ESPI/EBI

RSY S.A. - Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 czerwca 2015 roku RSY Spółka Akcyjna (PLRSYSA00014)

30-06-2015 19:39:30 | Bieżący | EBI | 16/2015
Treść uchwał podjętych na ZWZA RSY S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku.
Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie (?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.
Treść pojętych uchwał w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż walne zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia podpunktów ?h?, ?i?, ?j? punktu 8 planowanego porządku obrad o treści:
?h. W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
i. W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
j. W sprawie zmiany statutu Spółki.?

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Klimaszyk - Prezes Zarządu


Załączniki:

uchwaly ZWZ_RSY_2015 1