Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta GLG PHARMA Spółka Akcyjna (PLM100000014)

30-06-2015 19:54:48 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd M10 S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Zduńskiej Woli informuje o odwołaniu z końcem dnia 29 czerwca 2015 roku z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz bycia Członkiem Zarządu Spółki Pana Waldemara Stręk, na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2015 roku.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu