Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku INVENTI S.A. (PLINVNT00011)

01-07-2015 10:57:48 | Bieżący | ESPI | 9/2015
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku

PAP
Data: 2015-07-01

Firma: INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-01
Skrócona nazwa emitenta
INVENTI S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Mirosław Knociński – 4 525 000 akcji, 4 525 000 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 25 czerwca 2015 r. – 34,06 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,12 %.
2. Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. – 7 911 794 akcji, 7 911 794 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 25 czerwca 2015 r. – 59,55 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,45 %.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
INVENTI S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-127 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
A.Chołoniewskiego 46
_ulica_ _numer_
+48 52 361 96 80 +48 52 342 92 17
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
676-21-94-632
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-01 Piotr Klomfas Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INVENTI S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku
Sektor Energetyka (ene)
Kod 85-127
Miasto Bydgoszcz
Ulica A.Chołoniewskiego
Nr 46
Tel. +48 52 361 96 80
Fax +48 52 342 92 17
e-mail
NIP 676-21-94-632
REGON
Data sporzadzenia 2015-07-01
Rok biezacy 2015
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.