Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. EASYCALL.PL S.A. (PLESCLL00010)

01-07-2015 01:04:40 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

PAP
Data: 2015-07-01

Firma: EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-01
Skrócona nazwa emitenta
EASYCALL.PL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.:
- Michał Jakubowski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 666.150 akcji, dającymi prawo do 666.150 głosów, stanowiącymi 54,99 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EASYCALL.PL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-403 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pianistów 2
_ulica_ _numer_
+48 221 221 700 +48 22 659 41 71
_telefon_ _fax_
www.easycall.pl
_e-mail_ _www_
7010049750 140738830
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-01 Michał Jakubowski Prezes Zarządu Michał Jakubowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EASYCALL.PL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.
Sektor
Kod 02-403
Miasto Warszawa
Ulica Pianistów
Nr 2
Tel. +48 221 221 700
Fax +48 22 659 41 71
e-mail
NIP 7010049750
REGON 140738830
Data sporzadzenia 2015-07-01
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www www.easycall.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.