Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - NWZA z dnia 30.06.2015 r. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

01-07-2015 15:36:54 | Bieżący | ESPI | 6/6
oRB-W: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - NWZA z dnia 30.06.2015 r.

PAP
Data: 2015-07-01

Firma: ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Wykaz_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 6 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-01
  Skrócona nazwa emitenta
  ESKIMOS S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - NWZA z dnia 30.06.2015 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Eskimos SA przekazuje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Wykaz_akcjonariuszy.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ESKIMOS S.A. Spożywczy _spo_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Podgórska 4
  _ulica_ _numer_
  _22_ 754 36 02 _22_ 754 36 01
  _telefon_ _fax_
  r.wojcik@eskimossa.pl eskimossa.pl
  _e-mail_ _www_
  5321388306 012418701
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-01 Rafał Wójcik Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ESKIMOS S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% - NWZA z dnia 30.06.2015 r.
  Sektor Spożywczy (spo)
  Kod 05-520
  Miasto Konstancin-Jeziorna
  Ulica Podgórska
  Nr 4
  Tel. (22) 754 36 02
  Fax (22) 754 36 01
  e-mail r.wojcik@eskimossa.pl
  NIP 5321388306
  REGON 012418701
  Data sporzadzenia 2015-07-01
  Rok biezacy 6
  Numer 6
  adres www eskimossa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.