Raporty Spółek ESPI/EBI

28/2014 (PLASSTS00012)

07-11-2014
oRB-W_ASO: Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.

PAP
Data: 2014-11-07

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:


Zarząd Assetus S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 07.11.2014 roku informacji w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej .
Zawiadomienie dotyczy objęcia w dniu 03.11.2014r. ,135.300 _ słownie : sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta _ akcji Emitenta w wykonaniu prawa poboru przez spółkę w której członek Rady Nadzorczej pełni w strukturze organizacyjnej funkcję nadzorczą .

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o objęciu akcji w wykonaniu prawa poboru.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-11-07
Rok biezacy 2014
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.