Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wakepark S.A. w dniu 30.06.2015 r. PATENT FUND Spółka Akcyjna (PLWKPRK00010)

01-07-2015 11:14:21 | Bieżący | EBI | 8/2015
Zarząd Spółki Wakepark S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.06.2015 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Liwski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść podjętych uchwał ZWZ Wakepark S.A. 30.06.2015