Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółek zależnych od Emitenta Orion Investment Spółka Akcyjna (PLORION00018)

01-07-2015 12:19:32 | Bieżący | EBI | 30/2015
Zarząd Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2015 roku na mocy uchwał Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Wspólników spółek:
? INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
? Orion Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
? Orion Zacisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
Pan Marcin Gręda został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu w/w spółek zależnych od Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tadeusz Marszalik - Prezes Zarządu